Monday, February 13, 2017

收拾

說起收拾打掃,今年可能要搬到另一城市,下了決心,看了網上的所謂斷捨離。極端的做不到,始終有癖好興趣的東西會佔地方,「石不可以無苔,水不可以無藻,喬木不可以無藤蘿,人不可以無癖」,「人無癖不可與交,以其無深情也」,收集的書啊紙筆明信片之類是不會放棄。最大收穫是廚房,那些玻璃瓶塑膠袋盒塑膠刀叉幾年只用了一次的調味捨了,招待客人的漂亮杯碟餐具自己每天拿來用(也想不到以前為何要分客人用自己用,那麼作賤自己),將原本自己每天用舊的也捨了。

現在只要一個動作就可以拿出要用的物件,我覺得做到這一點就已經是很難得。

Saturday, February 11, 2017

繼續

好像已經沒有人在用博客。乾脆封閉又可惜...有十年了。
回來打掃收拾。

Wednesday, November 27, 2013

今年一下子回香港兩次,逗留時間是廿年來最長(加起有兩個月),總算有多一點觀察,印證比較我在外從香港報紙得來的感覺。旁觀者未必比當局者清,但客觀(真的變了客人了)冷靜應該多一點罷。
人的確是多了很多,但變天「染紅」也不見得。多了遊客是無可否認,也是好事,又以我兩個月天天外出,也沒有甚麼不愉快的經驗。老實說我在西班牙旅遊熱點每天碰到的野蠻醉酒鬧事英國遊客多不知幾多倍,他們是往雪糕車裡小便的。不過當然啦我這樣說又有人會貼「臭蟲論」標籤的。。。
空氣真的比以前差好多,要解決一下,這真的很趕客,我認識在香港長住的外國友人都要搬去例如南丫島住,即使如此他們也打算幾年後賺夠就走。我這個縱壞了的每一次都是一路乞嗤上飛機的。
交通真的越來越方便,效率之高我敢說是全球最好,可以引以為傲的。但似乎很多人都覺得是理所當然。這是一大賣點應該多多推廣。鼓勵鼓勵一下。(拍拍拍)

Sunday, November 3, 2013

床底發現

返香港執下舊居,發現書一本,唔記得買過,應該喺N年前做學校project留低。。
死啦廿幾年冇還唔知會罰幾多呢。

Saturday, March 16, 2013

假英鎊

假英鎊
春天大掃除,執出一堆一鎊硬幣,大約有三十個,仔細地看竟然有三個偽造!10%都頗為驚人。住在英國的朋友留意一下。
最上兩個為假,可見字樣矇混。

顏色異常。